Ulusal Turna Eylem Planı (2014-2019)


Turna, Anadolu’nun bir çok yerinde uğur, bereket, refah ve bolluğun simgesi sayılır. Türkülere, deyişlere konu olan turnalar için yapılan bu eylem planı çalışması ise turnalarımızın sadece türkülerimizde kalmaması için hazırlandı.

Türkiye, turnanın (Grus grus) kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı yeryüzündeki nadir ülkelerden biri ve yine Anadolu’nun doğusunda kuluçkaya yatan turnaların, yeryüzündeki en nadir turnalardan biri olan Anadolu dağ turnası (Grus grus archibaldii) olması Türkiye’nin önemini artırıyor.
Ulusal Turna Eylem Planı da bu önemden hareketle hazırlandı. Ulusal Turna Eylem Planı hazırlama sürecinde Türkiye’deki turnaların durumunu tespit etmek amacıyla detaylı bir literatür taramasının ardından arazi çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmada ise turnaların dünya ve Türkiye’deki genel durumu hakkında bilgi verilmiş ve bir eylem planı sunulmuştur. 

Ulusal Turna Eylem Planı 2014-2019 (İndir)