Raporlar


Nallıhan Kuş Cenneti ve Tol Gölü hakkında 2020 yılında yapılan çalışmanın raporunda iki alan için yapılan çevresel ve biyolojik değerlendirmenin sonuçlarına yer verilmiştir.
Nallıhan Davutoğlan YHGS’da 2020 Yılı Üreme Dönemi Kuş Araştırması ve Karabatak Popülasyonunun Sürdürülebilir Yönetimi ile Tol Gölü Önemli Kuş ve Bitki Türlerinin İzlenmesi (İndir)

Nallıhan Davutoğlan 2020 Üreme Dönemi Kuş Araştırması


2019 yılında Nallıhan Kuş Cenneti Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan çalışmanın raporunda, alanda üreyen kuş türleri ve nüfusları hakkında bilgi verilmiş ve son yıllarda hızla artan Karabatak (Phalacrocorax carbo) popülasyonunun dengelenmesi için yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.
2019 Yılı Nallıhan Kuş Cenneti Kuş Araştırması ve Karabatak Popülasyonunun Sürdürülebilir Yönetimi Projesi Raporu (İndir)

Nallıhan Kuş Cenneti Kuş Araştırması ve Karabatak Popülasyonunun Sürdürülebilir Yönetimi Projesi Raporu


2018 yılında Nallıhan Kuş Cenneti Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan çalışmanın raporunda, alanda üreyen kuş türleri ve nüfusları hakkında bilgi verilmiş ve son yıllarda hızla artan Karabatak (Phalacrocorax carbo) popülasyonunun dengelenmesi için yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.
2018 Yılı Nallıhan Kuş Cenneti Kuş Araştırması (İndir)

Nallıhan Davutoğlan Kuş Cenneti Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 2018 Yılı Üreme Dönemi Kuş Sayımı ve Değerlendirilmesi


2017 yılında Nallıhan Kuş Cenneti Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında üreyen kuş türlerini ve nüfuslarını tespit etmek, alanda son yıllarda hızla artan karabatak popülasyonunun dengelenmesi için çalışma yapmak, diğer kuş türleri ve habitatlar üzerindeki etkisini değerlendirmek, alanın su kalitesini ve su seviyesi ve kalitesini izlemek için yürütülen çalışmanın raporudur.
Nallıhan Kuş Raporu (İndir)

Nallıhan Kuş Cenneti Karabatak Yuva Tespiti ve Yumurta Yağlama Çalışması Raporu


Çukurova sulak alanı içinde yer alan Akyatan ve Tuzla Lagünleri için 2013-2017 yıllarını içeren dört yıllık yönetim planında alanla ilgili çevresel, biyolojik ve sosyoekonomik özellikler aktarılmış ve bu doğrultuda yönetim planı önerilmiştir.
Akyatan ve Tuzla Lagünleri Yönetim Planı (2013-2017) (İndir)

Akyatan ve Tuzla Lagünleri Yönetim Planı (2013-2017)


Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Mersin sınırları içinde yer alan Dipsiz Lagünü sulak alanında 2012 yılında yapılan araştırmanın raporunda bölgenin doğal, çevresel özellikleri ve sosyoekonomik demografik yapısı değerlendirilmiş, bölgenin karşılaştığı sorunlar ve bunlara çözüm önerileri aktarılmıştır.
Dipsiz Lagünü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi Nihai Raporu (İndir)

Dipsiz Lagünü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi Nihai Raporu


Marmara Denizi'nin güney kıyısındaki az sayıdaki lagün sisteminden biri olan Hersek Lagününde 2012 yılında yapılan araştırmanın sonuç raporunda; bölgenin doğal ve çevresel özellikleri aktarılmış, alanın biyolojik özellikleri değerlendirilmiş, sosyodemografik yapı incelenmiş ve alanın karşılaştığı sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Hersek Gölü Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi Nihai Raporu (İndir)

Hersek Gölü Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi Nihai Raporu


Bolu Yeniçağa Gölü Bölgesi'nde ve Konya Akgöl'de 2011 yılında yürütülen çalışmanın raporunda iki alanda üreyen kuşlarla ilgili bulgular aktarılmıştır.
Bolu Yeniçağa Gölü’nde Turna'nın Üreme ve Alan Kullanımı ve Konya Akgöl’de Üreyen Kuş Çalışması Raporu (İndir)

Bolu Yeniçağa Gölü’nde Turna'nın Üreme ve Alan Kullanımı ve Konya Akgöl’de Üreyen Kuş Çalışması Raporu


Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılan araştırmanın sonuç raporunda bölgede görülen Deniz kaplumbağaları, Nil kaplumbağası ve kuşlar hakkında bilgi verilmiş, bölge insanının farkındalığının artırılması hedefiyle eğitim çalışma metotları aktarılmış ve bölgede yaşayan türlere yönelik tehditler ve öneriler ele alınmıştır.
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat İle Tür Koruma ve İzleme Projesi (İndir)

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat ile Tür Koruma ve İzleme Projesi Nihai Raporu


Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan Dalyan-İztuzu Kumsalı’ndaki Deniz kaplumbağaları ve Yumuşak kabuklu Nil kaplumbağasının üreme ve yuva bilgileri 2010 yaz sezonunda araştırılmıştır. Çalışma raporunda Türkiye sahillerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi, araştırma bulguları ve türe yönelik tehditler ve öneriler yer almaktadır.
Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Popülasyonlarının Korunması ve İzlenmesi Projesi Nihai Raporu (İndir)

Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Popülasyonlarının Korunması ve İzlenmesi Projesi Nihai Raporu


Ceyhan Nehri ağzı ve Yumurtalık Körfezi arasında kalan ve büyük bir sulak alan sistemi olan Yumurtalık Lagünleri'nde 2009 Nisan – 2010 Şubat dönemi içerisinde yürütülen çalışmada alanda üreyen, kışlayan ve göçmen kuşların tespiti yapılmıştır. Çalışma raporunda alanda gözlemlenen türlerin sayısı ile birlikte alandaki tehditler ele alınmış ve öneriler sunulmuştur.
Yumurtalık Lagünleri Kuş Araştırması Raporu (İndir)

Yumurtalık Lagünleri Kuş Araştırması Raporu


2006 yılında Hopa Belediyesi ve Hatay’da doğa koruma alanında çalışan üç sivil toplum kuruluşunun ortaklığında hayata geçirdiğimiz “Göçmen Kuşların Korunması için Eğitim ve Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi” kapsamında hazırlanan raporda; Türkiye’de nesli tehlike altındaki kuş türleri, kuş göçü, kuşların göç sırasında karşılaştığı tehlikeler, Türkiye’nin kuş göçü açısından önemi, yaralı ve hasta yabani kanatlıların bakım ve tedavileri hakkında bilgi veriliyor.
Göçmen Kuşların Korunması için Eğitim ve Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi (İndir)

Göçmen Kuşların Korunması için Eğitim ve Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi


Sulak Alanların Yönetimi Projesi kapsamında 1997-1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye'deki Kuş Göçlerinin Araştırılması Alt Projesinin sonuç raporunda kuşlar, uçuş güvenliği, çalışılan sulak alanlar hakkında bilgi verilmiş ve kuş türlerinin oluşturdukları riskler ve bunları önleme teknikleri ele alınmıştır.
Türkiye'deki Kuş Göçlerinin Araştırılması Alt Projesi Sonuç Raporu (İndir)

Türkiye'deki Kuş Göçlerinin Araştırılması Alt Projesi Sonuç Raporu